Čína Taiwan

Výraz: „Čína Taiwan“

  • Slovensky / Slovak: Čína Taiwan
  • Česky / Czech: Čína Taiwan
  • Anglicky / English: China Taiwan
  • Skratka / Abbreviation: B
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Čína Taiwan.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Čína (Taiwan) (China (Taiwan) ), pozostáva zo znakov B. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.