činiteľ útlmu

Výraz: „činiteľ útlmu“

  • Slovensky / Slovak: činiteľ útlmu
  • Česky / Czech: činitel útlumu
  • Anglicky / English: attenuation factor
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: Radary.