Circling guidance light s

Výraz: „Circling guidance light s“

  • Slovensky / Slovak: Circling guidance light s
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Circling guidance light s
  • Skratka / Abbreviation: CGL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Circling guidance light s.

Circling guidance light(s) má skratku CGL. CGL (Circling guidance light(s)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.