Cirokumulus

Výraz: „Cirokumulus“

  • Slovensky / Slovak: Cirokumulus
  • Česky / Czech: Cirrocumulus
  • Anglicky / English: Cirrocumulus
  • Skratka / Abbreviation: CC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecká meteorológia.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cirokumulus.

Cirrocumulus – Cirrocumulus

Cirrocumulus má skratku CC. CC (Cirrocumulus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.