Cirostratus

Výraz: „Cirostratus“

  • Slovensky / Slovak: Cirostratus
  • Česky / Czech: Cirrostratus
  • Anglicky / English: Cirrostratus
  • Skratka / Abbreviation: CS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: trate.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cirostratus.

Cirrostratus – Cirrostratus

Cirrostratus má skratku CS. CS (Cirrostratus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.