Cirrus

Výraz: „Cirrus“

  • Slovensky / Slovak: Cirrus
  • Česky / Czech: Cirrus
  • Anglicky / English: Cirrus
  • Skratka / Abbreviation: CI
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecká meteorológia.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cirrus.

Cirrus – Cirrus

Cirrus má skratku CI. CI (Cirrus) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.