0

Výraz: „0“

  • Slovensky / Slovak: 0
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English:
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 0.

Číslo 0, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 0 predstavuje v morzeovej abecede kód – – – – -. Anglický ekvivalent čísla 0 je Zero. Anglická výslovnosť: (ZEE-RO), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: zírou.