1

Výraz: „1“

  • Slovensky / Slovak: 1
  • Česky / Czech: 1
  • Anglicky / English: 1
  • Skratka / Abbreviation: 1
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 1.

Číslo 1, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 1 predstavuje v morzeovej abecede kód • – – – -. Anglický ekvivalent čísla 1 je One. Anglická výslovnosť: (WUN), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: uan.