2

Výraz: „2“

  • Slovensky / Slovak: 2
  • Česky / Czech: 2
  • Anglicky / English: 2
  • Skratka / Abbreviation: 2
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 2.

Číslo 2, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 2 predstavuje v morzeovej abecede kód • • – – -. Anglický ekvivalent čísla 2 je Two. Anglická výslovnosť: (TOO), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: tú.