3

Výraz: „3“

  • Slovensky / Slovak: 3
  • Česky / Czech: 3
  • Anglicky / English: 3
  • Skratka / Abbreviation: 3
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 3.

Číslo 3, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 3 predstavuje v morzeovej abecede kód • • • – -. Anglický ekvivalent čísla 3 je Three. Anglická výslovnosť: (TREE), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: frí.