4

Výraz: „4“

  • Slovensky / Slovak: 4
  • Česky / Czech: 4
  • Anglicky / English: 4
  • Skratka / Abbreviation: 4
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 4.

Číslo 4, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 4 predstavuje v morzeovej abecede kód • • • • -. Anglický ekvivalent čísla 4 je Four. Anglická výslovnosť: (FOW-ER), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: four.