5

Výraz: „5“

  • Slovensky / Slovak: 5
  • Česky / Czech: 5
  • Anglicky / English: 5
  • Skratka / Abbreviation: 5
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 5.

Číslo 5, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 5 predstavuje v morzeovej abecede kód • • • • •. Anglický ekvivalent čísla 5 je Five. Anglická výslovnosť: (FIFE), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: fájv.