6

Výraz: „6“

  • Slovensky / Slovak: 6
  • Česky / Czech: 6
  • Anglicky / English: 6
  • Skratka / Abbreviation: 6
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 6.

Číslo 6, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 6 predstavuje v morzeovej abecede kód – • • • •. Anglický ekvivalent čísla 6 je Six. Anglická výslovnosť: (SIX), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: siks.