7

Výraz: „7“

  • Slovensky / Slovak: 7
  • Česky / Czech: 7
  • Anglicky / English: 7
  • Skratka / Abbreviation: 7
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 7.

Číslo 7, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 7 predstavuje v morzeovej abecede kód – – • • •. Anglický ekvivalent čísla 7 je Seven. Anglická výslovnosť: (SEV-EN), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: sevn.