8

Výraz: „8“

  • Slovensky / Slovak: 8
  • Česky / Czech: 8
  • Anglicky / English: 8
  • Skratka / Abbreviation: 8
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 8.

Číslo 8, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 8 predstavuje v morzeovej abecede kód – – – • •. Anglický ekvivalent čísla 8 je Eight. Anglická výslovnosť: (AIT), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: eit.