9

Výraz: „9“

  • Slovensky / Slovak: 9
  • Česky / Czech: 9
  • Anglicky / English: 9
  • Skratka / Abbreviation: 9
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: hlasová komunikácia v letectve.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu 9.

Číslo 9, ako jednoduchá anglická číslica sa používa v leteckej mobilnej službe. Používanie číselných ekvivalentov v hlasovej komunikácii sa riadi pravidlami pre príslušnú krajinu. Zodpovedá Medzinárodnému kódexu signálov. Číslo 9 predstavuje v morzeovej abecede kód – – – – •. Anglický ekvivalent čísla 9 je Nine. Anglická výslovnosť: (NAIN-ER), slovenská výslovnosť anglického ekvivalentu: nájn.