číslicová registrová značka

Výraz: „číslicová registrová značka“

  • Slovensky / Slovak: číslicová registrová značka
  • Česky / Czech: číslicová registrová značka
  • Anglicky / English: Number registration mark
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: civilné letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu číslicová registrová značka.

Číslicová registrová značka je registrová značka pozostávajúca zo štyroch arabských číslic, ktorá sa ako súčasť poznávacej značky uvádza v osvedčení o zápise daného bezmotorového lietadla do leteckého registra.