Číslicový detektor

Výraz: „Číslicový detektor“

  • Slovensky / Slovak: Číslicový detektor
  • Česky / Czech: Číslicový detektor
  • Anglicky / English: Sliding-window correlator
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: Radary.