Číslo

Výraz: „Číslo“

  • Slovensky / Slovak: Číslo
  • Česky / Czech: Číslo
  • Anglicky / English: Number
  • Skratka / Abbreviation: NR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietanie.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Číslo.

Číslo – Number

Number má skratku NR. NR (Number) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.