Civilná

Výraz: „Civilná“

  • Slovensky / Slovak: Civilná
  • Česky / Czech: Civilní
  • Anglicky / English: Civil
  • Skratka / Abbreviation: CIV
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Civilná.

Civilní – Civil