civilné letectvo

Výraz: „civilné letectvo“

  • Slovensky / Slovak: civilné letectvo
  • Česky / Czech: civilní letectví
  • Anglicky / English: Civil Aviation
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu civilné letectvo.

Civilné letectvo je akákoľvek letecká prevádzka, ktorú uskutočňuje civilné lietadlo, okrem prevádzky, ktorú uskutočňuje štátne lietadlo uvedené v článku 3 Chicagskeho dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.