Clear air turbulence

Výraz: „Clear air turbulence“

  • Slovensky / Slovak: Clear air turbulence
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Clear air turbulence
  • Skratka / Abbreviation: CAT
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Clear air turbulence.

Clear air turbulence má skratku CAT. CAT (Clear air turbulence) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.