Clear s or cleared to … or clearance

Výraz: „Clear s or cleared to … or clearance“

  • Slovensky / Slovak: Clear s or cleared to … or clearance
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Clear s or cleared to … or clearance
  • Skratka / Abbreviation: CLR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Clear s or cleared to … or clearance.

Clear(s) or cleared to… or clearance má skratku CLR. CLR (Clear(s) or cleared to… or clearance) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.