Clear type of ice formation

Výraz: „Clear type of ice formation“

  • Slovensky / Slovak: Clear type of ice formation
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Clear type of ice formation
  • Skratka / Abbreviation: CLA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Clear type of ice formation.

Clear type of ice formation má skratku CLA. CLA (Clear type of ice formation) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.