Člen letovej posádky

Výraz: „Člen letovej posádky“

  • Slovensky / Slovak: Člen letovej posádky
  • Česky / Czech: Člen letové posádky
  • Anglicky / English: Flight crew member
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Člen letovej posádky.

Člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během doby letové služby.

Člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas času letovej služby poverený povinnosťami potrebnými na vykonanie letu.