člen letovej posádky – výkonný letec

Výraz: „člen letovej posádky – výkonný letec“

  • Slovensky / Slovak: člen letovej posádky – výkonný letec
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Flight crew member
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu člen letovej posádky – výkonný letec.

člen posádky lietadla s príslušným preukazom spôsobilosti, ktorý je počas letovej služby poverený povinnosťami dôležitými na vykonanie letu.