Člen posádky

Výraz: „Člen posádky“

  • Slovensky / Slovak: Člen posádky
  • Česky / Czech: Člen posádky
  • Anglicky / English: Crew member
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Člen posádky.

Osoba určená provozovatelem do služby v letadle během doby letové služby.

Osoba určená prevádzkovateľom na plnenie povinností na palube lietadla počas letovej služby.