Climb-out area

Výraz: „Climb-out area“

  • Slovensky / Slovak: Climb-out area
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Climb-out area
  • Skratka / Abbreviation: CLIMB-OUT
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Climb-out area.

Climb-out area má skratku CLIMB-OUT. CLIMB-OUT (Climb-out area) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.