Climb to or climbing to

Výraz: „Climb to or climbing to“

  • Slovensky / Slovak: Climb to or climbing to
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Climb to or climbing to
  • Skratka / Abbreviation: CMB
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Climb to or climbing to.

Climb to or climbing to má skratku CMB. CMB (Climb to or climbing to) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.