Close or closed or closing

Výraz: „Close or closed or closing“

  • Slovensky / Slovak: Close or closed or closing
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Close or closed or closing
  • Skratka / Abbreviation: CLSD
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Close or closed or closing.

Close or closed or closing má skratku CLSD. CLSD (Close or closed or closing) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.