Cloud

Výraz: „Cloud“

  • Slovensky / Slovak: Cloud
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cloud
  • Skratka / Abbreviation: CLD
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cloud.

Cloud má skratku CLD. CLD (Cloud) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.