Cloud base

Výraz: „Cloud base“

  • Slovensky / Slovak: Cloud base
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cloud base
  • Skratka / Abbreviation: BASE
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cloud base.

Cloud base má skratku BASE. BASE (Cloud base) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.