Cloud top

Výraz: „Cloud top“

  • Slovensky / Slovak: Cloud top
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cloud top
  • Skratka / Abbreviation: TOP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cloud top.

Cloud top má skratku TOP. TOP (Cloud top) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.