Cockpit voice recorder

Výraz: „Cockpit voice recorder“

  • Slovensky / Slovak: Cockpit voice recorder
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Cockpit voice recorder
  • Skratka / Abbreviation: CVR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Cockpit voice recorder.

Cockpit voice recorder má skratku CVR. CVR (Cockpit voice recorder) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.