Colné odbavenie, colné úrady

Výraz: „Colné odbavenie, colné úrady“

  • Slovensky / Slovak: Colné odbavenie, colné úrady
  • Česky / Czech: Celní odbavení, celnice
  • Anglicky / English: Customs
  • Skratka / Abbreviation: CUST
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: organizácie.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Colné odbavenie, colné úrady.

Celní odbavení, celnice – Customs