Colnica

Výraz: „Colnica“

  • Slovensky / Slovak: Colnica
  • Česky / Czech: Celnice
  • Anglicky / English: Customs
  • Skratka / Abbreviation: FZ
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Colnica.

Celnice – Customs