Combined Altitude Radar Altimeter

Výraz: „Combined Altitude Radar Altimeter“

  • Slovensky / Slovak: Combined Altitude Radar Altimeter
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Combined Altitude Radar Altimeter
  • Skratka / Abbreviation: CARA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: Kokpit lietadla.