Communications, navigation and surveillance

Výraz: „Communications, navigation and surveillance“

  • Slovensky / Slovak: Communications, navigation and surveillance
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Communications, navigation and surveillance
  • Skratka / Abbreviation: CNS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Communications, navigation and surveillance.

Communications, navigation and surveillance má skratku CNS. CNS (Communications, navigation and surveillance) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.