Completion or completed or complete

Výraz: „Completion or completed or complete“

  • Slovensky / Slovak: Completion or completed or complete
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Completion or completed or complete
  • Skratka / Abbreviation: CMPL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Completion or completed or complete.

Completion or completed or complete má skratku CMPL. CMPL (Completion or completed or complete) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.