Confirm or I confirm

Výraz: „Confirm or I confirm“

  • Slovensky / Slovak: Confirm or I confirm
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Confirm or I confirm
  • Skratka / Abbreviation: CFM
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Confirm or I confirm.

Confirm or I confirm má skratku CFM. CFM (Confirm or I confirm) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.