Construction or constructed

Výraz: „Construction or constructed“

  • Slovensky / Slovak: Construction or constructed
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Construction or constructed
  • Skratka / Abbreviation: CONST
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Construction or constructed.

Construction or constructed má skratku CONST. CONST (Construction or constructed) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.