Continue s or continued

Výraz: „Continue s or continued“

  • Slovensky / Slovak: Continue s or continued
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Continue s or continued
  • Skratka / Abbreviation: CONT
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Continue s or continued.

Continue(s) or continued má skratku CONT. CONT (Continue(s) or continued) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.