Continuous

Výraz: „Continuous“

  • Slovensky / Slovak: Continuous
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Continuous
  • Skratka / Abbreviation: CONS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Continuous.

Continuous má skratku CONS. CONS (Continuous) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.