Continuous day and night service

Výraz: „Continuous day and night service“

  • Slovensky / Slovak: Continuous day and night service
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Continuous day and night service
  • Skratka / Abbreviation: H24
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Continuous day and night service.

Continuous day and night service má skratku H24. H24 (Continuous day and night service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.