Continuous wave

Výraz: „Continuous wave“

  • Slovensky / Slovak: Continuous wave
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Continuous wave
  • Skratka / Abbreviation: CW
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Continuous wave.

Continuous wave má skratku CW. CW (Continuous wave) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.