continuous wave illuminator

Výraz: „continuous wave illuminator“

  • Slovensky / Slovak: continuous wave illuminator
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: continuous wave illuminator
  • Skratka / Abbreviation: CWI
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: najpoužívanejšie skratky.