Control

Výraz: „Control“

  • Slovensky / Slovak: Control
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Control
  • Skratka / Abbreviation: CTL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Control.

Control má skratku CTL. CTL (Control) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.