Control area

Výraz: „Control area“

  • Slovensky / Slovak: Control area
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Control area
  • Skratka / Abbreviation: CTA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Control area.

Control area má skratku CTA. CTA (Control area) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.