Control indicated is operational control

Výraz: „Control indicated is operational control“

  • Slovensky / Slovak: Control indicated is operational control
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Control indicated is operational control
  • Skratka / Abbreviation: OPC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Control indicated is operational control.

Control indicated is operational control má skratku OPC. OPC (Control indicated is operational control) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.