Controller-pilot data link communications

Výraz: „Controller-pilot data link communications“

  • Slovensky / Slovak: Controller-pilot data link communications
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Controller-pilot data link communications
  • Skratka / Abbreviation: CPDLC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Controller-pilot data link communications.

Controller-pilot data link communications má skratku CPDLC. CPDLC (Controller-pilot data link communications) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.